Kursy z zakresu  kwalifikacji E.13. Kwalifikacja wspólna dla zawodów Technik informatyk oraz technik teleinformatyk.

Sieci komputerowe oraz projektowanie i montaż lokalnych sieci komputerowych dla uczniów klasy 3b i 4b technik teleinformatyk 351103 oraz 2a i 3a technik informatyk 351203