Aktualności

IT szkoła - darmowe oprogramowanie Microsoft

 
Picture of Piotr Brzózka
IT szkoła - darmowe oprogramowanie Microsoft
by Piotr Brzózka - Thursday, 7 November 2013, 7:58 PM
 

Wszyscy uczniowie klas w zawodzie informatyk i teleinformatyk muszą spełnić kryterium, oferowane przez MSDNAA (np. Windows) oprogramowanie będzie niezbędne podczas zadań domowych.

W związku z licznymi zapytaniami, przesyłamy informację na temat procedury uzyskania dostępu do zasobów MSDNAA. Po uaktywnieniu dostęp będzie ważny na okres jednego roku akademickiego czyli do 30 września 2014. Dostęp mogą uzyskać wyłącznie osoby posiadające aktualny status nauczyciela lub ucznia szkół zarejestrowanych w projekcie po spełnieniu poniższych warunków. Zwracamy uwagę na fakt przedłużenia procedury do dnia 21 listopada 2013. Prosimy o potraktowanie tego terminu jako ostatecznego w kwestii uzyskania dostępu do zasobów MSDNAA na ten rok akademicki.

Procedura uzyskania dostępu do zasobów MSDNAA (Microsoft) przez uczniów oraz nauczycieli biorących udział w Programie IT Szkoła Warszawskiej Wyższej Szkoły Informatyki.

1.    Zarejestrowanie szkoły przez nauczyciela informatyki w Programie IT Szkoła (wykaz szkół zarejestrowanych w Programie jest dostępny na stronie http://it-szkola.edu.pl/slist)
2.    Indywidualna rejestracja w Programie IT Szkoła przez nauczycieli i uczniów.
       Uwaga: uczniowie w procesie rejestracji są zobowiązani dokonać „przypisania” do nauczyciela oraz wpisać nazwę szkoły zgodną z wykazem jak w punkcie 1).
3.    Realizacja przez każdego ucznia, który chce uzyskać dostęp do zasobów MSDNAA, co najmniej trzech kursów (realizacja kursu oznacza wykonanie testu do kursu z wynikiem pozytywnym i uzyskanie prawa do        wystawienia certyfikatu za kurs) w terminie do 21 listopada 2013 (indywidualny wykaz zrealizowanych kursów dostępny na stroniehttp://it-szkola.edu.pl/usr,zrealizowane).